top of page
van Selst

All the world’s a stage; het leven als een theaterstuk waarin iedereen een rol toebedeeld krijgt. Mijn werk wordt gekenmerkt door enscenering en drama. Mijn modellen positioneer ik in een realistisch decor dat ondanks de herkenbaarheid toch vervreemdend aandoet.

About Sandra van Selst

bottom of page